Suport Online

acum suntem:

sau telefonic:

0744.288.530
0744.393.211
Iti expira asigurarea?si te anuntam noi care este cea mai buna oferta
Dictionar asigurari

A
actionar semnificativ
activitatea de asigurare
agent de asigurare
asigurare
asigurat
asigurator

B
broker de asigurare

C
catastrofa
coasigurare

F
fond de rezerva liber varsat

P
pericol
persoane semnificative
portofoliu de asigurari
prime brute subscrise
prime nete subscrise
prime brute incasate
prime nete incasate

R
reasigurare
retinere proprie
risc
risc asigurat

S
societate mutuala de asigurariactionar semnificativ - persoana fizica sau juridica care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau în legatura cu alte persoane fizice sau juridice, actionând în mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5 % din capitalul social al societatii de asigurari, fie i-ar conferi cel putin 5 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii societatii de asigurare în care au pozitia semnificativa; 
activitatea de asigurare - activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata; 
agent de asigurare - persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare; 
asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate; 
asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul; 
asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala autorizata in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare; 
Index

broker de asigurare - persoana juridica româna sau straina, autorizata în conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, încheierea contractelor de asigurare sau reasigurare si acorda asistenta pe durata derularii contractelor ori în legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz; 
Index

catastrofa - un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp; 
coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta; 
Index

fond de rezerva liber varsat - totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia; 
Index

pericol - acest termen se refera la cauzele posibile ale pierderilor in asigurarile de bunuri, cum ar fi incendiul, furtuna, cutremurele, etc.; 
persoane semnificative - administratorii si directorul general; 
portofoliu de asigurari - totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator; 
prime brute subscrise - primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra în vigoare în exercitiul financiar, înainte de deducerea oricaror sume din acestea; 
prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare; 
prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea; 
prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare; 
Index

reasigurare - operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator; 
retinere proprie - partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii; 
risc - orice situatie ce deriva din activitatea unei persoane sau a unei organizatii si care poate determina pierderi, daune materiale, vatamari corporale, raspundere civila, etc.; 
risc asigurat - fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene, care, odata produse, il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau beneficiarului asigurarii) despagubirea sau suma asigurata; 
Index

societate mutuala de asigurari - persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori. 
Index