Suport Online

acum suntem:

sau telefonic:

0744.288.530
0744.393.211
Iti expira asigurarea?si te anuntam noi care este cea mai buna oferta
PRODUSE

Societatea noastra intermediaza urmatoarele categorii de asigurari:

Asigurari de accidente
Sunt acoperite riscurile de deces si invaliditate permanenta survenite exclusiv ca urmare a unui accident produs in perioada de valabilitate a contractului. Accidentele cuprinse in asigurare sunt in general urmatoarele:
a) accidentele produse ca urmare a circulatiei mijloacelor de transport (biciclete, motociclete, autoturisme, ambarcatiuni de agrement etc.);
b) insolatii, degerari, colaps prin caldura sau frig, de la care Asiguratul nu s-a putut sustrage din cauza accidentului;
c) asfixierea prin emanatie de gaze si/sau de vapori si urmarile ingerarii accidentale de substante toxice;
d) arsuri, inec, lovire, cadere, alunecare, intepare, taiere;
e) explozii, prabusiri / alunecari de teren, actiunea fulgerului, actiunea curentului electric;
f) atacul din partea altei persoane sau a unui animal;
g) decesul cauzat de o boala infectioasa acuta posttraumatica, turbare sau tetanos;
h) urmarile imediate ale efortului fizic excesiv si subit determinat de cauze de forta majora;
i) accidentele provocate de functionarea masinilor, aparatelor, uneltelor; accidentele rezultate in urma actiunii armelor
Asigurari de mijloace de transport terestru
Se acorda despagubiri pentru pagube produse autovehiculului asigurat . In general riscurile acoperite sunt urmatoarele:
  • ciocniri, loviri, izbiri, rasturnari, derapari, zgarieri, caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului sau scufundarea vaporului cu prilejul transbordarii, caderea unor corpuri pe autovehicul etc.);
  • actiuni rauvoitoare ale tertilor;
  • incendiu, trasnet, explozie;
  • grindina, inundatie, furtuna, uragan, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada.
Deasemenea se acorda despagubiri si pentru pagubele produse prin afumare, patare, carbonizare sau diverse alte distrugeri, ca urmare a incendiului.
 -In caz de trasnet sau explozie se acorda despagubiri si pentru pagubele produse atunci cand trasnetul ori explozia s-au produs la distanta de autovehiculul respectiv.
 -In caz de inundatie din cauze naturale, se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul asigurat cu un strat de apa, precum si pentru pagubele produse de actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de acestea.
 -In cazurile de trasnet, furtuna, uragan, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, greutate a stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu: prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna sau uragan, daramarea acoperisurilor sau a constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada.
 -Asiguratorul acorda despagubiri si pentru furtul autovehiculului sau al unor parti componente ale acestuia, inclusiv echipamentele Asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate si pentru cheltuielile legate de transportul autovehiculului avariat, un singur transport pentru fiecare eveniment, in scopul salvarii sau repararii lui, daca autovehiculul nu poate fi deplasat prin forta proprie, pana la cel mai apropiat atelier de reparatii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparatia sau pana la locul de parcare, in limita cheltuielilor de transport percepute de societatile specializate;
Asigurari de bunuri in tranzit
Sunt asigurate, bunurile (marfuri, obiecte - expres mentionate in polita de asigurare) pe durata transportului efectuat cu orice mijloc de transport (maritim, feroviar, rutier, aerian), in limitele teritoriale mentionate in polita/certificatul de asigurare, precum si pe durata depozitarii intermediare (anterioara destinatiei finale).Nu sunt asigurabile, cu exceptia cazurilor cand s-a convenit altfel, urmatoarele: bunuri casnice/efecte personale, opere de arta/antichitati, metale pretioase, bani, hartii de valoare, orice alte documente asimilabile banilor, produse alimentare refrigerate/congelate, autovehicule. In functie de riscurile care se doresc a fi asigurate exista trei variante de acoperiri: A , B si C

VARIANTA A
RISCURI ACOPERITE: Aceasta varianta acopera toate riscurile de pierdere sau avariere privind bunurile asigurate, cu exceptia excluderilor prevazute in polita.


VARIANTA B
RISCURI ACOPERITE: Aceasta varianta acopera:
1.pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:
    -incendiu sau explozie;
    -esuarea, scufundare sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
    -rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
    -coliziunii sau contactului navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice -obiect exterior, altul decat apa;
    -descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu in caz de pericol/urgenta;
 2. pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:
    -sacrificiul in cazul avariei comune;
    -aruncarea sau luarea de valuri peste bord;
    -patrunderea apei de mare, lac sau rau in nava, ambarcatiune, cala, mijloc de transport, container sau locul de depozitare;
3.dauna totala pentru orice colet pierdut peste bord sau cazut in timpul incarcarii sau descarcarii pe si de pe nava sau ambarcatiune

VARIANTA C
RISCURI ACOPERITE: Aceasta varianta acopera:
1.pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:
    -incendiu sau explozie;
    -esuarea, scufundare sau rasturnarea navei sau ambarcatiunii;
    -rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
    -coliziunii sau contactului navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu orice -obiect exterior, altul decat apa;
    -descarcarea bunurilor intr-un port de refugiu in caz de pericol/urgenta;
 2. pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:
    -sacrificiul in cazul avariei comune;
    -aruncarea sau luarea de valuri peste bord;
Asigurari de locuinte
Se asigura locuinta (aflata la adresa mentionata in polita), termen care include:
- cladirea cu destinatie locativa permanenta sau temporara, inclusiv decoratiuni/amenajari constructive, utilitare sau artistice; notiunea include si cota-parte indiviza ce i se cuvine Asiguratului din proprietatea comuna; Acestea sunt cuprinse in asigurare in integritatea lor constructiva (fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului, instalatii hidraulice, igienico-sanitare, de iluminat/incalzire, precum si instalatiile fixe care asigura functionalitatea cladirii - instalatia electrica, de gaze, de incalzire inclusiv centrala termica, lifturi, instalatii de climatizare, antena radio/ TV/ satelit, recipiente GPL pentru incalzirea locuintelor, boiler, statie pompa-hidrofor, daca s-au mentionat expres in cererea-chestionar de asigurare;
- alte constructii (anexe separate de cladirea cu destinatie locativa, fiind asigurabile numai impreuna cu aceasta), categorie care include: magazie, sopron, grajd, garaj, boxa, rezervoare de apa, sauna, piscina, imprejmuiri etc., mentionate expres in polita de asigurare;
- continutul (alte bunuri decat cele care prin natura lor fac parte integranta din constructie) cum ar fi: mobilier, covoare si mochete, tablouri, carti, bunuri electrocasnice, aparatura electronica (foto, audio, video), obiecte casnice, instrumente muzicale, imbracaminte, incaltaminte, lenjerie, materiale textile si de constructii, combustibili, mijloace de transport gospodaresc nesupuse inmatricularii, mijloace aferente atelierelor (scule, unelte etc.).

In general sunt acoperite daunele produse de urmatoarele riscuri:
- incendiu, trasnet (urmat sau nu de incendiu), explozie (urmata sau nu de incendiu), caderea aparatelor de zbor, a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, precum si impactul cu acestea;
- carbonizarea totala sau partiala ori topirea, chiar si fara flacara, precum si degajarea de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului;
- lovirea de catre vehicule, altele decat cele apartinand Asiguratului/ membrilor familiei/ persoanelor care in mod statornic locuiesc impreuna cu Asiguratul/persoanelor care au in grija, custodie, sub controlul lor bunurile asigurate;
- actiunea animalelor (altele decat cele apartinand Asiguratului/membrilor familiei/ persoanelor care in mod statornic locuiesc impreuna cu Asiguratul/persoanelor care au in grija, custodie, sub controlul lor bunurile asigurate/vizitatorilor);
- efectul undelor de soc generate de spargerea zidului sonic de catre aeronave;
- cutremur, inclusiv pagubele produse de incendiu sau explozie provocate ca urmare a cutremurului;
- inundatie/viitura/aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare) sau din topirea zapezii ori ghetii, furtuna, uragan, tornade, grindina, ploaie torentiala, prabusiri si/sau alunecari de teren, avalanse de zapada, greutatea zapezii si/sau ghetii;
- caderea accidentala a unor corpuri;
- vandalism (acte rauvoitoare ale tertilor)
- greve/revolte/tulburari civile/terorism confirmate de organele in drept
- inghetarea apei in conducte/rezervoare/vase etc. ca urmare a unei avarii accidentale la centrala/ instalatia de incalzire;
- inundare provenind/ca urmare a:
            • de la apartamentele vecine;
            • spargerii accidentale a conductelor de apa/rezervoarelor/deteriorarii robinetelor sau a altor accesorii ale instalatiilor de apa din locuinta asigurata;
            • deversarii apei de canalizare/pluviale ca urmare a spargerii accidentale a tubulaturii sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare.
- furtul bunurilor asigurate (elementelor de constructie/continutului) savarsit:
            • prin efractie; in sensul prezentelor conditii prin “efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare/ fortare violenta a oricarui obiect (pereti, acoperis, tavane, usi ferestre, dusumele)/ dispozitiv de inchidere, destinat a impiedica patrunderea in locul unde se afla bunurile asigurate daca, prin aceasta, s-a realizat distrugerea sau degradarea obiectului/dispozitivelor de inchidere (incuiate la data producerii evenimentului);
            • prin acte de talharie, la adresa mentionata in polita - acte de violenta conform conditiilor prevazute de codul penal, asupra Asiguratului/altor persoane cuprinse in asigurare (implicit intrebuintarea cheilor originale obtinute prin acte de talharie);

In baza unor clauze speciale si prin plata unor prime aditionale acoperirea se poate extinde si pentru urmatoarele riscuri/categorii de bunuri:
 - cladiri in constructie;
 - riscuri specifice pentru bunuri casabile;
 - avarii accidentale la centralele termice;
 - bani si alte valori;
 - bunuri de valoare artistica, stiintifica, istorica;
 - vandalism - majorarea limitei raspunderii;
 - pierderea veniturilor din inchiriere;
 - animale de companie;
 - folosirea neautorizata a cardurilor bancare;
 - fenomene electrice.
Asigurarea cladirilor si bunurilor apartinand persoanelor juridice
Sunt asigurate bunurile aflate la locatia (inclusiv in cadrul incintei imprejmuite) mentionata in polita de asigurare, daca nu s-a convenit altfel intre parti.
Sunt asigurabile in baza prezentelor conditii:

a) cladiri si alte constructii - date in folosinta in baza procesului verbal de receptie finala: cladirile si constructiile speciale mentionate/descrise in cererea-chestionar de asigurare, destinate desfasurarii activitatilor economice/social-culturale. Acestea se cuprind in asigurare in integritatea lor constructiva (fundatie, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului), impreuna cu instalatiile - electrice, hidraulice, igienico-sanitare, telefonice, de incalzire (care se intind de la locatia asigurata pana la conducta, coloanele, trunchiurile, cablurile de sustinere si echipamentele similare publice) si respectiv cu cele care asigura functionalitatea acestora - lifturi, ascensoare pentru marfuri, instalatii de climatizare/aer conditionat, centrala termica etc. In categoria „alte constructii” se pot asigura: garaje, magazii, grajduri, imprejmuiri, parcari auto, platforme betonate, estacade, cabine de paza, post trafo/grup electrogen, rezervoare de apa/combustibil, piscine, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri si cosuri industriale, drumuri de acces etc.

b) continut

- mijloace fixe si obiecte de inventar (masini, utilaje, agregate, echipamente, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, aparatura de comanda si control, foto, video, macarale, cuptoare, schele, pereti despartitori mobili, mijloace si instalatii de detectare/ stingere a incendiilor si antifurt, mobilier, birotica, alte mijloace fixe etc.);
- stocuri (marfuri, materii prime, materiale, produse semifabricate, produse finite sau aflate pe fluxul de fabricatie, ambalaje, deseuri reciclabile, bunuri primite in scopul repararii/ prelucrarii).

Nu sunt asigurabile:
- terenurile aferente cladirilor/constructiilor asigurate;
- bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor initiala datorita uzurii/degradarii sau a caror stare de intretinere, constatata cu ocazia inspectiei de risc, este necorespunzatoare;
- bunuri din categoria „continut” care se afla in cladiri/constructii neasigurabile;
- mijloace de transport terestru, feroviar, maritim, lacustru, fluvial si aerian;
- bani/alte valori asimilate, recolte, plantatii, paduri;
- animale, pasari, pesti si alte vietuitoare;
- efectele personale ale prepusilor Asiguratului sau ale persoanelor aflate in tranzit la adresa mentionata in polita de asigurare si de asemenea, daca nu s-a convenit altfel prin clauze speciale:
- cladiri in curs de construire;
- sere;
- bunuri mobile si/sau transportabile;
- obiecte de arta;
- bunuri cu volum mic si valoare unitara mare, care constituie marfa in magazine (bijuterii, blanuri, ceasuri, telefoane mobile si accesorii, calculatoare portabile etc.).

In functie de optiunea Asiguratului, mentionata in polita de asigurare, acoperirea poate fi de trei tipuri:

A. DE BAZA („FLEXA”)
Cuprinde riscurile:
• incendiu (flacari deschise care insotesc arderea si care, dupa aparitia in afara locului stabilit/destinat acestui scop sau emanand dintr-un astfel de loc, se extind de la sine); nu se considera incendiu arderea mocnita sau cu acces limitat de oxigen, precum si efectul aplicarii deliberate a focului/caldurii ca parte a unui proces/operatii; se despagubesc atat pagubele directe (carbonizare, topire, deformare) cat si cele indirecte produse ca urmare a degajarii fumului, gazelor sau vaporilor;
• trasnet (transferul direct si instantaneu al unei sarcini electrice atmosferice la bunul asigurat);
• explozie (eliberare brusca de energie provocata de tendinta unor gaze sau vapori de a se dilata – reactii chimice foarte rapide ale unui sistem instabil; prin explozia unui recipient - cazan, conducta etc.- plin cu gaze sau vapori comprimati se intelege situatia in care peretii acestuia sunt fisurati/distrusi intr-o asemenea masura incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul recipientului; daca in interiorul unui rezervor se produce o explozie prin descompunere chimica, atunci orice paguba produsa rezervorului va fi despagubita chiar in cazul in care peretii acestuia nu sunt fisurati);
• caderi accidentale de corpuri (aeronave, parti ale acestora, obiecte transportate de acestea, meteoriti, stanci, copaci, stalpi sau orice obiecte asemanatoare care nu sunt parte a bunului asigurat si a caror deplasare se datoreaza efectelor gravitatiei etc.);
• distrugeri provocate de animale salbatice elementelor exterioare ale cladirii/constructiei asigurate;
• boom sonic (actiunea directa a presiunii generate de spargerea zidului sonic de catre o aeronava).

B. EXTINSA
Cuprinde riscurile enumerate la punctul a, la care se pot adauga selectiv urmatoarele:
a) cutremur (seism – miscare puternica si brusca, cu origine tectonica, vulcanica etc.);
b) inundatii/viituri (acoperirea cu un strat de apa/aluviuni provenind din revarsarea apei peste marginile cursurilor sau bazinelor, ruperea digurilor/ malurilor, precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii/ghetii); sunt acoperite si daunele datorate actiunii mecanice a obiectelor purtate de apa;
c) furtuna, vijelie, uragan, tornade (perturbatii atmosferice violente), grindina (precipitatie atmosferica constand in particule de gheata), ploaie torentiala (patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisurilor, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice specificate la alineatele anterioare);
d) prabusire/alunecare de teren (surparea brusca a unei suprafete de teren/deplasarea lina a terenului ca urmare a unei miscari tectonice sau a eroziunii din cauze naturale);
e) greutatea zapezii/ghetii (efectul distructiv al masei acestora in exces pe acoperis sau pe elementele de sprijin in constructia cladirilor) si avalanse de zapada;
f) coliziune cu vehicule, inclusiv feroviare (izbirea din exterior a bunurilor asigurate de catre vehicule, altele decat cele detinute/utilizate de catre Asigurat si conduse de catre acesta/ prepusii acestuia);
g) inundare provenind/ca urmare a:
- spargerii accidentale a conductelor de apa, de transport si distributie a agentului termic/ rezervoarelor/ hidrofoarelor sau deteriorarii robinetelor sau altor accesorii ale acestor instalatii;
- spargerii accidentale a tubulaturii si deversarea apei de canalizare sau refularii apei din canalizare, indiferent de provenienta acesteia, de la instalatii interioare sau exterioare, apartinand Asiguratului sau altor persoane;
- de la vecini;
- scurgerii accidentale a apei din instalatiile automate de stingere a incendiilor (care au trecut cu succes testele de functionare), datorate avarierii/ruperii partilor componente ale acestei instalatii sau declansarii intempestive a capetelor sprinkler/alte capete de pulverizare, rezultate din erori de functionare a dispozitivelor de protectie, suprapresiune, defecte ale materialului sau greseli de proiectare/fabricatie, erori de montare/instalare, reglare defectuoasa;
h) greve/ revolte/ tulburari civile (incetarea organizata a activitatii in scopul obtinerii unor revendicari de ordin economico - social/ demonstratii violente, ilegale in scopul destabilizarii puterii/tulburari sociale ilegale, vandalism (distrugerea sau deteriorarea intentionata a bunurilor asigurate de catre persoane, altele decat prepusii Asiguratului)
i) terorism (un act de violenta comis de un grup sau de o organizatie cu scopul crearii unui climat de insecuritate sau influentarii oricarui guvern sau inducerii starii de teroare in public)
j) furt:
- prin efractie; in sensul prezentelor conditii prin “efractie” se intelege furtul savarsit prin inlaturare/fortare violenta a oricarui obiect (pereti, acoperis, tavane, usi, ferestre, dusumele)/ dispozitiv de inchidere, destinat a impiedica patrunderea in locul unde se afla bunurile asigurate daca, prin aceasta, s-a realizat distrugerea sau degradarea obiectului/ dispozitivelor de inchidere (incuiate la data producerii evenimentului);
- prin acte de talharie, definite conform conditiilor prevazute de codul penal si savarsite asupra persoanelor din conducerea Asiguratului sau prepusilor acestuia (implicit intrebuintarea cheilor originale obtinute prin acte de talharie);

C. TOATE RISCURILE
Care acopera toate riscurile enumerate la punctele A si B.

Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule
Asigurarea de raspundere civila auto - cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din tipurile de asigurari a caror incheiere este obligatorie in Romania.
Toate persoanele fizice sau juridice, detinatoare de autovehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei.
Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.
Despagubirile se acorda indiferent de locul in care au fost produse accidentele de autovehicule, atat in timpul mersului, cat si in timpul stationarii.
Despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule, precum si pentru pagubele produse de remorci ori atase.
Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri.
Despagubirile se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului este o alta persoana decat asiguratul.
Asigurari de raspundere civila generala
Asiguratorul acopera, in baza contractului de asigurare si in schimbul platii primei de asigurare, raspunderea civila a Asiguratului, angajata ca urmare a producerii evenimentelor asigurate.
Sunt acoperite prin asigurare prejudiciile produse/diagnosticate in perioada asigurata, in limitele teritoriale si in legatura cu activitatea autorizata legal si desfasurata de catre Asiguratul persoana juridica - mentionate in polita de asigurare si reclamate Asiguratului in perioada asigurata sau ulterior acesteia, dar inainte de a fi operat prescriptia extinctiva referitor la dreptul persoanei pagubite de a solicita repararea prejudiciului.

Asiguratorul despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
-sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite, ca urmare a producerii evenimentelor asigurate
-cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
-cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.

Asigurarea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru cazurile de avarii accidentale
Sunt asigurabile, in baza prezentelor conditii: masini, masini – unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalatii sau linii tehnologice, precum si orice alte bunuri asimilabile acestora, care, in momentul incheierii asigurarii, sunt puse in functiune pentru exploatare comerciala; bunurile nou produse sau recent achizitionate pot fi cuprinse in asigurare numai dupa eliberarea certificatului privind incheierea cu succes a testelor de incercare/verificarilor de receptie.

Sunt asigurate bunurile mentionate in polita/specificatia de asigurare:
- aflate la locatia mentionata in polita de asigurare, daca nu s-a convenit altfel intre parti;
- in timpul functionarii/exploatarii sau in repaus, in stare demontata, in scopul intretinerii sau efectuarii reviziilor/reparatiilor capitale ori in cursul mutarii in alt loc in perimetrul locatiei asigurate sau a remontarii ulterioare la aceeasi locatie.

Nu sunt asigurabile:

- fundatiile aferente bunurilor asigurate, daca nu s-a convenit altfel in contract;
- piesele interschimbabile (ex.: matrite, modele, cilindri gravati etc.), parti care prin utilizare si/sau natura lor sufera un mare grad de uzura sau depreciere necesitand inlocuirea periodica (ex.: cuzineti refractari, unelte de sfaramare, parti componente din sticla/portelan/ceramica, benzi/captuseli din material textil, plastic sau din cauciuc , benzi transportoare, curele, cabluri, funii, lanturi, anvelope etc.) si materiale consumabile (ex.: cutite, capete de freza, burghie, piese abrazive, panze de fierastrau, ace, platine, site, perii etc.);
- medii de functionare: combustibili, filtre, lubrifianti, uleiuri, agenti de racire, catalizatori etc.;
- captuseala din caramida a furnalelor, cuptoarelor si altele similare, gratarele de ardere, duzele de gaze

RISCURI ASIGURATE
• accidente fortuite (exemple: deformare, rupere, dezmembrare, aruncarea in timpul functionarii a unor parti componente, defectiuni sau erori de functionare a dispozitivelor de protectie, patrunderea de corpuri/obiecte straine);
• lipsa accidentala a apei in boilere sau in recipientele aflate sub presiune;
• explozie fizica (rupere/distrugere/dezmembrare prin exercitarea fortei aburilor/vaporilor, fluidului intern sau a presiunii aerului);
• suprapresiune (cu exceptia pagubelor produse de suprapresiunea cauzata de riscuri/evenimente neacoperite mentionate la art. 3.1. c) sau implozie;
• scurtcircuit, supratensiune, suprasarcina, formarea de arcuri voltaice, inductie (cu exceptia pagubelor cauzate de riscuri/evenimente neacoperite mentionate la art. 3.1. c);
• defecte sau greseli de proiectare/fabricatie/executie, defecte de material/turnare sau erori de montare /instalare;
• operarea gresita a masinilor, lipsa de indemanare in operarea acestora, neglijenta sau reaua-vointa a angajatilor Asiguratului;
• orice accident/eveniment care nu este in mod expres exclus.
Asigurarea lucrarilor de  constructii-montaj si raspunderea constructorului
In functie de optiunea Asiguratului, polita de asigurare acopera:

- Pagubele materiale
- Raspunderea civila a Asiguratului

PAGUBE MATERIALE
In baza prezentei sectiuni, se asigura urmatoarele:
- bunuri aflate la locatia lucrarilor de constructii – montaj si mentionate expres in contractul de asigurare:
- lucrari contractuale de constructii-montaj, permanente sau temporare, cu toate materialele care vor fi incorporate in acestea, incluzand:   valoarea contractului,  materiale/alte bunuri puse la dispozitie de catre Beneficiarul lucrarilor de constructii - montaj - conform specificatiei anexate;
- constructii existente, utilaje/ instalatii/ echipamente proprietatea Beneficiarului lucrarilor de constructii - montaj – conform specificatiei anexate;
- utilaje/ instalatii/ echipamente ale Constructorului/ subcontractorilor – conform specificatiei anexate;
- cheltuieli necesare si rezonabile, efectuate in legatura cu bunurile asigurate si generate de producerea/ iminenta producerii evenimentelor asigurate:
- incluse in suma asigurata totala, dar nu mai mult de 10% din valoarea acesteia pentru limitarea pagubelor, salvare/ conservarea bunurilor asigurate;
- suplimentare, acoperite in limitele sumelor mentionate in polita si in schimbul platii unei prime de asigurare aditionale, pentru:
- curatarea/ inlaturarea resturilor de santier, eliberarea spatiului si curatarea acestuia ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
- onorarii arhitecti/ proiectanti;
- interventia pompierilor;
- orele suplimentare, lucrul in timpul noptii/ zilelor de sarbatoare legala, transportului rapid/ expres de bunuri (materiale/ utilaje/ instalatii/ echipamente) – daca se convine intre parti.
Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, din orice cauza, alta decat cele excluse in mod expres.


RASPUNDEREA CIVILA A ASIGURATULUI
Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
-sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
-cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
-cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.